Cod deontologic

SC JOY MEDIA ENTERPRISE SRL, indepenedent din punct de vedere politic, care isi propune sa promoveze un jurnalism impartial si programe dedicate aradenilor care sa respecte cultura si istoria orasului Arad si a judetului. Radio JOY MEDIA ENTERPRISE 93,4 MHz este un radio generalist, care prin profesionalism informeaza zi de zi cetatenii judetului Arad, avand in grila sa emisiuni informative, de divertisment, cultura si este o sursa de dezbatere avand la baza ratiunea si respectul . Consiliul de Administrație consideră că reputația este unul dintre cele mai importante atuuri ale firmei și, ca urmare acordă o mare importanță menținerii unei reputații de probitate și corectitudine. Codul ne impune tuturor să ne desfășurăm activitățile de afaceri în spiritul celor mai înalte valori și în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea, Codul ne solicită să fim receptivi la preocupările exprimate de comunitățile în cadrul cărora ne desfășurăm activitatea și să demonstrăm cel mai înalt nivel de probitate și onestitate în relațiile cu terții. Deciziile corecte se bazează pe onestitate și probitate morală. Ele depind de dreapta noastră judecată. Avem responsabilitatea de a apăra reputația firmei și de a face ca S.C. JOY MEDIA ENTERPRISE S.R.L. să rămână o organizație pentru care să ne mândrim

CONSIDERENTE GENERALE

S.C. JOY MEDIA ENTERPRISE S.R.L. și-a asumat angajamentul de a promova și a menține cele mai înalte standarde de comportare etică în toate activitățile sale. Succesul S.C. JOY MEDIA ENTERPRISE S.R.L. depinde de stabilirea unor relații de încredere, întemeiate pe probitate . Firma urmărește dezideratul ca toți angajații să fie onești în comunicare, să își asume responsabilitatea pentru spusele și acțiunile lor, să dea dovadă de compasiune în relațiile lor cu comunitățile și unitățile administrativ-teritoriale, să fie corecți față de ceilalți angajați, clienții și furnizorii firmei și să respecte toate legile, reglementările și politicile în vigoare.

INFORMAȚII CONFIDENȚIALE

Informațiile noastre confidențiale reprezintă un atu important. Se interzice folosirea sau divulgarea neautorizată a unor asemenea informații.Precizăm că respectăm dreptul de proprietate al altor firme asupra informațiilor lor și cerem angajaților noștri să respecte atât spiritul, cât și litera oricăror legi sau reglementări care protejează drepturile respective. Informațiile confidențiale sunt acele informații care nu au ajuns deja la cunoștința publicului, pe care o firmă nu le-ar da în mod normal publicității și care afectează poziția firmei în competiția cu alte firme de pe piață. Printre informațiile confidențiale se numără listele de furnizori, prevederile contractelor de licențiere, informațiile legate de prețuri și marketing, rapoartele de încasări și alte rapoarte financiare non-publice. Modalitățile de obținere a informației au limite clare, și orice modalitate ilegală de a culege informații reprezintă o încălcare flagrantă a politicii S.C. JOY MEDIA ENTERPRISE S.R.L..

CONFLICTE DE INTERESE

Angajații S.C. JOY MEDIA ENTERPRISE S.R.L. au obligația de loialitate și de promovare a intereselor firmei. Ca urmare, trebuie evitată orice acțiune care dă naștere sau creează impresia că dă naștere unui conflict de interese cu firma. Este interzisă întreținerea de orice relații financiare sau de afaceri cu furnizorii, clienții și competitorii, dacă asemenea relații pot afecta sau doar dau impresia că pot afecta independența oricărei decizii care trebuie luată în numele societății. Este interzis ca angajatul să presteze servicii pentru sau să aibă interese financiare față de o firmă care este sau poate deveni furnizor, client sau competitor al firmei. Se interzice angajaților să lucreze în afara firmei sau să ia parte la orice activitate sau afacere din afara firmei care le poate afecta în orice fel îndeplinirea obligațiilor de serviciu sau care poate da naștere unui conflict de interese.

RELAȚIILE ÎNTRE ANGAJAȚI

Toți angajații, indiferent de nivel, au următoarele îndatoriri: Să respecte orice angajat sau reprezentant al unui furnizor, ca individ, dând dovadă de politețe și solicitudine și respectând demnitatea personală. Să asigure informarea la modul general a angajaților cu privire la politicile, planurile și evoluția firmei. Politica noastră este de a asigura un loc de muncă lipsit de tensiuni provocate de aspecte care nu au legătură cu firma. Nu va fi tolerată crearea unei atmosfere de tensiune prin remarci cu tentă etnică, rasială, sexuală sau religioasă. Sunt interzise represaliile asupra persoanelor care raportează încălcări ale politicilor sau care oferă informații care vizează asemenea încălcări. Firma va acționa cu promtitudine și fermitate pentru a sancționa orice act de hărțuire sau represalii și a restabili disciplina, mergând până la desfacerea contractelor de muncă ale persoanelor vinovate. FIRMA recomandă personalului de conducere și angajaților săi să raporteze orice încălcare a legilor, a reglementărilor în vigoare sau a prevederilor prezentului Cod de Conduită și Deontologie.