Concursul național de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2020
Concursul național de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2020
07.07.2020

Joi, 9 iulie 2020, conform Calendarului concursului național de ocupare a posturilor didactice, Anexa 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, începe înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Inspectoratul Scolar Județean.

Dosarele candidaților se pot depune,la sediul ISJ, în perioada 9-16 iulie 2020, însă, pentru fluidizarea procesului de preluare a dosarelor propunem candidaților următorul grafic:


Rugăm candidații să respecte, pe cât posibil, această programare.
Desfășurarea probei scrise din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice va avea loc în data de 29 iulie 2020.

Biroul de presă al ISJ Arad